Kurser

Baggrund:

Mange fagpersoner fra meget forskellige områder har gennem årene med stor glæde været på 4 – 6 dagskurser fordelt
med 1 dag ca. hver 3. – 4. uge.

 

Optagelseskriterier:

Alle kan optages på kursus.

 

Indhold:

Kurserne baseres på videooptagelser, som kursisterne medbringer fra egen praksis/hverdag. Der gives supervision på
videoerne, og den enkelte kursist får en arbejdsopgave til næste gang. Det anbefales, at man under et kursusforløb
benytter lejligheden til at filme sig selv. Det er en enestående chance for at få supervision på egen praksis, mulighed for
at udvikle sine samspilskompetencer og derved øge sin faglighed.

 

Erhvervede kompetencer:

Kurserne giver et indblik i Marte Meo metoden og en fornemmelse for de elementer, vi arbejder med.

 

Skræddersyede kurser:

Kurser i eget regi kan med fordel oprettes for arbejdspladser, institutioner, afdelinger etc., der ønsker at udvikle hele
medarbejdergruppen eller dele af denne.

.

.

.