Supervision

Jeg har gennem årene superviseret fagpersoner indenfor følgende områder:

–        Familier
–        Daginstitutioner
–        Døgninstitutioner for udviklingshæmmede børn/voksne.
–        Familiebehandlingssteder/behandlingshjem
–        Skoler
–        Praktiserende læger
–        Demensafsnit
–        Plejehjem
–        Kommunalt ansatte i forskellige forvaltninger,
–        Ledere indenfor såvel den private som den offentlige sektor

Supervision kan være mange ting og indeholde mange aspekter fordi ønsket om supervision udspringer af mange og
meget forskellige behov. Nogle ønsker generel supervision på deres praksis, andre har specifikke ønsker og andre
igen generelle problemer.
Supervisionsforløbenes længde og varighed varierer ligeledes meget. Jeg har på den ene side grupper, jeg har superviseret
fast i årevis, og på den anden side supervisionsopgaver af meget begrænset varighed og indhold, f.eks. enkeltsager.

.

.

.

.